Pirmstermiņa OCTA polises pārtraukšana

(pieteikums izmantojams UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING klientiem)

 

Ja nepieciešams pirms termiņa pārtraukt OCTA apdrošināšanas polisi, lūdzu, aizpildiet šo formu un:

parakstiet to ar drošu elektronisku parakstu vai izdrukājiet un parakstiet, kā arī atsūtiet parakstīto iesniegumu mums uz e-pasta adresi: riga@unibrokker.lv.

 

SVARĪGI!

Atceraties, ka OCTA apdrošināšanas polisi pirms termiņa var pārtraukt šādos gadījumos:

 • transportlīdzeklis ir pārdots (atsavināts);
 • tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums;
 • transportlīdzeklis ir nozagts;
 • transportlīdzekļa reģistrācija ir pārtraukta uz laiku (numuri nodoti glabāšanā CSDD);
 • ieviesusies kļūda polisē uzrādītajos datos.
Pirmstermiņa OCTA polises pārtraukšanas iesniegums

OCTA polises pārtraukšana

 • Lūdzu pirms termiņa pārtraukt OCTA polisi Nr.

 • , automašīnas valsts reģistrācijas numurs

 • Parakstot šo iesniegumu kā fiziska persona apliecinu, ka turpmāk necelšu pretenzijas pret apdrošināšanas sabiedrības (iesniguma adresātu) par Iesniegumā ietvertā lūguma izpildi.

 • Parakstot šo iesniegumu, kā juridiskas personas pārstāvis apliecinu, ka Iesniegumā ietvertā lūguma izpilde nepasliktina uzņēmuma finansiālo stāvokli, nerada zaudējumus un nenoved pie maksātnespējas iestāšanās.

 • Paraksts /atšifrējums/

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • * — Obligāti aizpildāmie lauki
 • Apdrošinies gudrāk!

  Sazinies ar mums