Apdrošināšanas nozari Latvijā regulē īpaša likumdošana, kas kontrolē līgumu darbību, kā arī nosaka, ka vairākās jomās un nozarēs ir paredzēta obligāta apdrošināšana. Šajā sadaļā atrodami svarīgākie normatīvie akti, kas regulē nozari.