Labi nodomi, liela pieredze, teicamas prasmes – un tomēr ikviens profesionālis savā darba dzīvē mēdz kļūdīties. Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargā no neparedzētām izmaksām, ja profesionālās darbības kļūdas vai nolaidības dēļ cietīs klienta vai citas trešās personas veselība, manta vai finanses.