Darbinieku veselības apdrošināšana ir veids, kā segt izmaksas, kas rodas, darbiniekiem rūpējoties par savu veselību un labklājību. Virknei nozaru darbinieku veselības apdrošināšana kļuvusi par neatņemamu atalgojuma sastāvdaļu - tā padara uzņēmumu konkurētspējīgāku darbinieku piesaistē, un ļauj pieteikties nodokļu atvieglojumiem.