Pirmstermiņa KASKO polises pārtraukšana

(pieteikums izmantojams UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING klientiem)

Ja nepieciešams pirms termiņa pārtraukt KASKO apdrošināšanas polisi, lūdzu, aizpildiet šo formu un parakstiet to ar drošu elektronisku parakstu vai izdrukājiet un parakstiet, kā arī atsūtiet parakstīto iesniegumu mums uz e-pasta adresi: riga@unibrokker.lv.

 

SVARĪGI!

Ja polisei ir sadalīti (atlikti) maksājumi, kas jebkuru iemeslu dēļ netiks maksāti, tāpat ir nepieciešams par to informēt apdrošināšanas sabiedrību / savu apdrošināšanas brokeri.

Pirmstermiņa KASKO polises pārtraukšanas iesniegums

KASKO polises pārtraukšana

Pimstermiņa KASKO polises pārtraukšanas iesniegums
 • Lūdzu pirms termiņa pārtraukt kasko apdrošināšanas polisi Nr.

 • , automašīnas valsts reģistrācijas numurs

 • Bankas konta numurs (ja izvēle ir saņemt neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daļu) vai polises numurs (ja neizmantoto prēmijas daļu izmantosiet citas polises apmaksai)

 • Parakstot šo iesniegumu kā fiziska persona apliecinu, ka turpmāk necelšu pretenzijas pret apdrošināšanas sabiedrības (iesniguma adresātu) par Iesniegumā ietvertā lūguma izpildi.

 • Parakstot šo iesniegumu, kā juridiskas personas pārstāvis apliecinu, ka Iesniegumā ietvertā lūguma izpilde nepasliktina uzņēmuma finansiālo stāvokli, nerada zaudējumus un nenoved pie maksātnespējas iestāšanās.

 • Paraksts /atšifrējums/

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • * — Obligāti aizpildāmie lauki
 • Apdrošinies gudrāk!

  Sazinies ar mums