Katram uzņēmumam var gadīties radīt zaudējumus citas personas mantai, veselībai vai dzīvībai, un Civillikums nosaka - katram ir pienākums šos zaudējumus finansiāli atlīdzināt. Taču gadījumos, ja sūdzība šķiet nepamatota, var nākties aizstāvēt savas tiesības ar juristu palīdzību, bet tās, savukārt, uzņēmumam ir neparedzētas izmaksas. Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ļauj koncentrēties uz uzņēmuma darbību, sedzot neparedzētas izmaksas citām personām nejauši radītu zaudējumu dēļ.