SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” (Brokeris) informē par apdrošināšanas izplatītāja vispārīgu atlīdzības apmēru, kas ir iekļauta apdrošinājuma ņēmēja maksājamajā apdrošināšanas prēmijā:

Auto pārvadātāja civiltiesiskā apdrošināšana (CMR) atlīdzību apmērs: 15%

Būvniecības garantiju apdrošināšana atlīdzību apmērs: 5%-15%

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana atlīdzību apmērs: 10%-20%

Ceļojumu apdrošināšana atlīdzību apmērs: 5%-35%

Dzelzceļa transporta apdrošināšana atlīdzību apmērs: 10%-12%

Elektronisko iekārtu visu risku apdrošināšana (EEI) atlīdzību apmērs: 15%-23%

Finanšu risku apdrošināšana atlīdzību apmērs: 8%-15%

Gaisa kuģu apdrošināšana atlīdzību apmērs: 10%-12%

Galvojumu apdrošināšana atlīdzību apmērs: 8%-15%

Kasko apdrošināšana atlīdzību apmērs: 12% – 18%

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) atlīdzības apmērs 6-10%

Apdrošināšana iebraucējiem Latvijas Republikas teritorijā atlīdzību apmērs: 10%-35%

Īpašuma apdrošināšana juridiskām personām atlīdzību apmērs: 17%-23%

Īpašuma apdrošināšana fiziskām personām atlīdzību apmērs: 17%-23%

Apdrošināšana izbraucējiem uz ārzemēm atlīdzību apmērs: 10%-35%

Jūras, aviācijas un kravu risku civiltiesiskā apdrošināšana atlīdzību apmērs: 10%

Veselības apdrošināšanas atlīdzības apmērs 5%-20%.

Apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem atlīdzības apmērs 15-25%

 

Atsevišķos gadījumos UNIBROKKER var saņemt papildus atlīdzību, kas nav piesaistīta konkrētam apdrošināšanas līgumam vai nav pretrunā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām.

 

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” informē par sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar apdrošināšanas komersantiem:

 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA
sadarbības līgums Nr.066.0059/12.09.19, 12.09.2019.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Apdrošināšanas Nams
sadarbības līgums Nr.JD-7.1./14-08, 22.04.2014.

BTA Baltic Insurance Company AS
sadarbības līgums Nr. LV1_3100/07-02-2014-6, 29.04.2014.

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B/112, 01.04.2014.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 66BL/04-2014, 29.04.2014.

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-01/2014, 17.04.2014.

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. DZ-B-14/2014, 27.08.2014.

Gjensidige ADB Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 1A-314/010414, 01.04.2014.

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 20-B-14L, 25.04.2014.

Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-6/14, 04.06.2014.

 

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. S-2014/8, 24.04.2014., kura saistības pārņēmusi Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Apdrošināšanas akciju sabiedrība InterRisk (iepriekš Baltikums)
sadarbības līgums Nr. 2014/105, 01.04.2014, kura saistības pārņēmusi BTA Baltic Insurance Company AS

 

Informācija atjaunota 26.04.2021.

 

Apdrošinies gudrāk!

Sazinies ar mums