SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING”

Reģistrācijas numurs: 40003651926
Juridiskā adrese: Tomsona iela 39K1-1, Rīga, LV-1013
Biroja adrese: Tomsona iela 39 K1-1, Rīga, LV-1013

 

Norēķinu konts:
LV02HABA0551005711050
Swedbank, AS
SWIFT: HABALV22

LV54UNLA0055001951349
SEB banka, AS
SWIFT: UNLALV2X

Norēķinu konts klientu apdrošināšanas prēmijām:
LV17HABA0551006244571
Swedbank, AS
Kods: HABALV22

LV77UNLA0055001951323
SEB banka, AS
SWIFT: UNLALV2X