Uzņēmuma darbība un ienākumu gūšana tiek pakļauta riskam, ja uzņēmuma īpašums cieš ārēju faktoru radītā nelaimē, piemēram, ugunsgrēkā. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana, kas iegādāta kopā ar īpašuma apdrošināšanu, sedz tiešus un papildus zaudējumus, kas saistīti ar negūtajiem ienākumiem un nemainīgajiem izdevumiem.