Negadījumi uz ceļa notiek ik dienas – tos nevar paredzēt un tie rada neplānotas izmaksas. Ieplānojiet KASKO iegādi un aizmirstiet par neplānotiem izdevumiem Jūsu uzņēmuma transportam. KASKO atlīdzina zaudējumus transportlīdzekļa bojājumu vai nozagšanas gadījumā, kā arī ja darbinieka rīcība izraisa negadījumu uz ceļa vai bojājumus trešās personas mantai.