Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Pakalpojumi

Vienmēr pārstāvam klientu intereses apdrošināšanas darījumos

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING saviem klientiem sniedz pilnu pakalpojumu spektru, lai nodotu iespējamos riskus apdrošināšanas sabiedrībām un, iestājoties apdrošināšanas gadījumam saņemtu apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā.

 

Piedāvājam pilnīgus apdrošināšanas brokera pakalpojumus:

 

PIRMS apdrošināšanas polišu noslēgšanas:

apdrošināšanas audita veikšana, apdrošināšanas stratēģijas izstrāde

apdrošināmo objektu apskate, riska informācijas sagatavošana un izvērtēšana

apdrošināšanas piedāvājumu apkopošana un analīze, kā arī to nosacījumu, apdrošināšanas noteikumu, pienākumu un tiesību izskaidrošana

pārrunu vešana ar apdrošināšanas sabiedrībām, lai atrastu optimālāko risinājumu klienta situācijai.

 

PĒC apdrošināšanas polišu noslēgšanas:

informācijas un paziņojumu sniegšana apdrošinātājiem klienta vārdā, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un nogādāšana apdrošināšanas sabiedrībām

apdrošināšanas līgumu grozīšana un papildināšana, saņemot no klienta informāciju vai pieprasījumu par vispārīgām vai riska izmaiņām, šī procesa pārraudzīšana un izskaidrošana

apdrošināšanas līgumu termiņu kontrole un informēšana pirms apdrošināšanas līgumu beigu termiņiem un nepieciešamību tos atjaunot

apdrošināšanas prēmiju maksājumu pieņemšana apdrošināšanas sabiedrību piešķirto pilnvaru apmērā

 

PĒC apdrošināšanas gadījuma iestāšanās:

klientam vajadzīgās informācijas un ieteikumu rīcībai sniegšana

klienta interešu aizstāvība sarunās ar apdrošināšanas sabiedrībām

 

Apdrošināšanas brokeris — persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi.

 

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv