Uzņēmuma nekustamais īpašums, kas tiek izmantots naudas pelnīšanai - ražošanai, pakalpojumu sniegšanai vai nomai - ir vērtīgs aktīvs. Tomēr ikvienu īpašumu var skart ugunsgrēks, inženierkomunikāciju avārijas, ļaunprātīga cilvēku rīcība un citi ārēji draudi. Notiekot negadījumam, īpašuma apdrošināšana pasargā šo Jūsu vērtīgo ieņēmumu avotu, ļaujot uzņēmumam pilnvērtīgi darboties bez negaidītiem finansiāliem izdevumiem.