Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments jeb Insurance Product Information Document (IPID) sniedz detalizētu informāciju par konkrētu apdrošināšanas veidu, tajā skaitā to, kas tiek un kas netiek apdrošināts, kādi ir seguma ierobežojumi, kādas ir klienta saistības, u.c. Zemāk apkopoti IPID dokumenti par izplatītākajiem apdrošināšanas veidiem no mūsu sadarbības partneriem.