Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” paziņojusi par apdrošināšanas akciju sabiedrības “InterRisk Vienna Insurance Group” pievienošanu. Abu apvienojamo apdrošināšanas sabiedrību kontrolpaketes pieder “Vienna Insurance Group AG”.

InterRisk pievienošana paredz, ka BTA Latvijā tiks pievienots InterRisk Latvijas bizness un infrastruktūra, savukārt InterRisk Lietuvas filiāle tiks pievienota BTA Lietuvas filiālei.Šis process tiks veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā, neradot neērtības un neuzliekot papildu pienākumus InterRisk klientiem un sadarbības partneriem.

Esošie apdrošināšanas un sadarbības līgumi paliks spēkā, jo saistības tiks pārmantotas, kas nozīmē, ka līdzšinējās InterRisk tiesības un pienākumi attiecībā uz Baltijas valstu tirgiem pāries BTA. Pievienošanās tiks pabeigta tikai pēc tam, kad tiks saņemtas uzraudzības institūciju atļaujas

Pēc InterRisk pievienošanas BTA arī turpmāk saglabās esošo nosaukumu, zīmolu un jauno vizuālo identitāti, turpinot līdzšinējo uzņēmuma stratēģiju, stiprinot savas pozīcijas tirgū un nodrošinot ilgtermiņa izaugsmi un rentablitāti.

Par BTA
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 2016. gadā 24. augustā par uzņēmuma lielāko akcionāru kļuva viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā “Vienna Insurance Group AG”, iegādājoties 90 % uzņēmuma akciju. 10 % uzņēmuma akciju pieder uzņēmumam “Balcia Insurance” SE.

Par InterRisk
“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS (vēsturiskais nosaukums AAS “Baltikums” un “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS) saviem klientiem piedāvā integrētus nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā un Lietuvā, kā arī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Igaunijā. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir “Vienna Insurance Group AG”.

Par VIG
“Vienna Insurance Group AG” ir ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst apmēram 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.