Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām
informējam par personām, kas tieši iesaistītas apdrošināšanas izplatīšanā:

 

Linda Baltiņa
Rolands Burijs
Uldis Dzērve
Alise Iļnicka
Renārs Ķuze
Edgars Lazda
Jeļizaveta Šabanova
Ilgars Šukjurovs
Toms Treiers
Andris Upenieks
Uldis Veinbergs
Evita Vīna
Vineta Voiciša

 

Informācija atjaunota 05.01.2023.