Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Rekvizīti

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING”
Reģistrācijas numurs: 40003651926

Juridiskā adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Biroja adrese: Cēsu iela 31/2, Rīga, LV-1012 (3.ieeja, 3.stāvs)

Norēķinu konti:
“Swedbank” AS, Kods: HABALV22, LV02HABA0551005711050
“SEB Banka” AS, Kods: UNLALV2X, LV54UNLA0055001951349

Norēķinu konti klientu apdrošināšanas prēmijām:
“Swedbank” AS, Kods: HABALV22, LV17HABA0551006244571
“SEB Banka” AS, Kods: UNLALV2X, LV77UNLA0055001951323

Tālrunis: +371 67320600
Mob. tālr.: +371 26332992
E-pasts: riga@unibrokker.lv

 

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING”
Jelgavas birojs

Biroja adrese: Aviācijas iela 30, Jelgava, LV-3004 (2. stāvs, 213.kabinets)
tālrunis: +371 27557572

 

SIA “UNIROKKER INSURANCE & CONSULTING” profesionālās darbības uzraudzību veic
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (reģistra numurs: 06.09.02/32).