Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Polišu audits

Efektīva metode, kas ļauj saņemt ekspertu viedokli

Polišu audits ir efektīva metode, kas ļauj saņemt ekspertu viedokli par esošo apdrošināšanas segumu, pārbaudīt esošās polises un koncentrēti uzzināt šī brīža standartus un apdrošināšanas praksi.

Katram uzņēmumam ir spēkā esošas apdrošināšanas polises. Tās prasa kredītiestādes un spēkā esošā likumdošana. Vai polisē iekļautie un apdrošinātie riski ir tie, kas tiešām var notikt un apdraud jūsu biznesu ilgtermiņā.

Ne vienmēr ir pietiekošs laiks iedziļināties apdrošināšanas polišu noteikumos un nosacījumos, sevišķi tad, ja tos jāsalīdzina. Vajadzīgi cilvēki, kuri to dara ikdienā un pārzina detalizēti.

Apdrošināšanas brokeri ir klienta pārstāvji un savā darbībā vienmēr ievēro viņu intereses.

Šobrīd mūsu topošajiem klientiem piedāvājam apdrošināšanas nosacījumu auditu veikt ar izdevīgiem nosacījumiem.

 

Rakstiet mums info@unibrokker.lv un uzziniet vairāk.