Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Atlīdzības apmērs

 

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” informē par apdrošināšanas starpnieka vispārīgu atlīdzības apmēru:

Auto pārvadātāja civiltiesiskā apdrošināšana (CMR) apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 15%

Būvniecības garantiju apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 5%-15%

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-20%

Ceļojumu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 5%-35%

Dzelzceļa transporta apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-12%

Elektronisko iekārtu visu risku apdrošināšana (EEI) apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 15%-23%

Finanšu risku apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 8%-15%

Gaisa kuģu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-12%

Galvojumu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 8%-15%

Kasko apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 12% – 18%

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmērs 6-10%

Apdrošināšana iebraucējiem Latvijas Republikas teritorijā apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-35%

Īpašuma apdrošināšana juridiskām personām apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 17%-23%

Īpašuma apdrošināšana fiziskām personām apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 17%-23%

Apdrošināšana izbraucējiem uz ārzemēm apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-35%

Jūras, aviācijas un kravu risku civiltiesiskā apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%

 

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” informē par sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar apdrošināšanas komersantiem:

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA sadarbības līgums Nr. 023.8/30.04.14, 30.04.2014

Apdrošināšanas akciju sabiedrība InterRisk (iepriekš Baltikums)
sadarbības līgums Nr. 2014/105, 01.04.2014, kura saistības pārņēmusi BTA Baltic Insurance Company AS

Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Apdrošināšanas Nams
sadarbības līgums Nr. JD-7.1./14-08, 22.04.2014

BTA Baltic Insurance Company AS
sadarbības līgums Nr. LV1_3100/07-02-2014-6, 29.04.2014

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B/112, 01.04.2014

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 66BL/04-2014, 29.04.2014

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-01/2014, 17.04.2014

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. DZ-B-14/2014, 27.08.2014

Apdrošināšanas akciju sabiedrība Gjensidige Baltic
sadarbības līgums Nr. 1A-314/010414, 01.04.2014

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 20-B-14L, 25.04.2014

Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-6/14, 04.06.2014

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. S-2014/8, 24.04.2014

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” starpniecību, klientam ir tiesības zināt precīzu komisijas apmēru par konkrēto piedāvāto un noslēgto apdrošināšanas līgumu.

 

Informācija atjaunota 23.01.2020.