Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Atlīdzības apmērs

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 24.pants nosaka:
(3) Apdrošināšanas starpniekam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir pienākums informēt klientu par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu. Sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemta no attiecīgā apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā. Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas.

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” informē par apdrošināšanas starpnieka vispārīgu atlīdzības apmēru:

Auto pārvadātāja civiltiesiskā apdrošināšana (CMR) apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 15%

Būvniecības garantiju apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 5%-15%

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-20%

Ceļojumu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 5%-35%

Dzelzceļa transporta apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-12%

Elektronisko iekārtu visu risku apdrošināšana (EEI) apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 15%-23%

Finanšu risku apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 8%-15%

Gaisa kuģu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-12%

Galvojumu apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 8%-15%

Kasko apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 12% – 18%

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmērs 6-10%

Apdrošināšana iebraucējiem Latvijas Republikas teritorijā apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-35%

Īpašuma apdrošināšana juridiskām personām apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 17%-23%

Īpašuma apdrošināšana fiziskām personām apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 17%-23%

Apdrošināšana izbraucējiem uz ārzemēm apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%-35%

Jūras, aviācijas un kravu risku civiltiesiskā apdrošināšana apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmērs: 10%

 

SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” informē par sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar apdrošināšanas komersantiem:

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA sadarbības līgums Nr. 023.8/30.04.14, 30.04.2014

Apdrošināšanas akciju sabiedrība InterRisk (iepriekš Baltikums)
sadarbības līgums Nr. 2014/105, 01.04.2014, kura saistības pārņēmusi BTA Baltic Insurance Company AS

Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Apdrošināšanas Nams
sadarbības līgums Nr. JD-7.1./14-08, 22.04.2014

BTA Baltic Insurance Company AS
sadarbības līgums Nr. LV1_3100/07-02-2014-6, 29.04.2014

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B/112, 01.04.2014

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 66BL/04-2014, 29.04.2014

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-01/2014, 17.04.2014

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. DZ-B-14/2014, 27.08.2014

Apdrošināšanas akciju sabiedrība Gjensidige Baltic
sadarbības līgums Nr. 1A-314/010414, 01.04.2014

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. 20-B-14L, 25.04.2014

Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. B-6/14, 04.06.2014

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
sadarbības līgums Nr. S-2014/8, 24.04.2014

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” starpniecību, klientam ir tiesības zināt precīzu komisijas apmēru par konkrēto piedāvāto un noslēgto apdrošināšanas līgumu.

Informācija atjaunota 21.05.2018