Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti (IPID)

  • Sākums
  • /
  • Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti (IPID)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 20.janvāra direktīvas (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu prasībām un Latvijā pieņemto “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu” visām apdrošināšanas sabiedrībām savi klienti ir jāinformē par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā tā, lai klients varētu pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu, vienlaikus ņemot vērā apdrošināšanas produkta sarežģītību.

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments vai Insurance Product Information Document (IPID) vienkārši  paskaidro, kas tiek un kas netiek apdrošināts, kādi ir seguma ierobežojumi, kādas ir klienta saistības, kur esmu apdrošināts, kur un kā klientam ir jāveic samaksa.

Zemāk esam apkopojuši informāciju (apdrošināšanas produktu informācijas dokuments) no Latvijas apdrošināšanas sabiedrību biežāk izmantotajiem apdrošināšanas veidiem.

 

Apdrošināšanas veids:

Kasko apdrošināšana

Balta kasko Paplašināto risku apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta kasko Pamata risku apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta kasko Visu risku apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

BAN Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

BTA Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Gjensidige Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

IF Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam Kasko apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

OCTA apdrošināšana

Compensa OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Compensa Zelta OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Balta OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

IF OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam OCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Compensa PCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020

Balta PCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO PCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige PCTA adprošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam PCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

IF VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Gjensidige VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta Paplašināto risku VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Privātpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Compensa privātpersonu CTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Balta Fizisko personu VCTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Būvētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Compensa būvētāju CTA apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

 

Īpašuma apdrošināšana juridiskām personām

Compensa komercīpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Compensa komercīpašuma (nosauktie riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Balta īpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta īpašuma (pamata riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta īpašuma (paplašinātie riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige īpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige īpašuma (nosauktie riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO īpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam īpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Īpašuma apdrošināšana fiziskām personām

Compensa īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Balta īpašuma (visu risku) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta īpašuma (paplašināto risku) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Balta īpašuma (pamata risku) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige īpašuma (visi riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige īpašuma (nosauktie riski) apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

IF īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam īpašuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Ceļojuma apdrošināšana

Seesam ceļojumu apdrošināšanas (noteikumi CAN17/1) produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 06.02.2020.

Compensa ceļojumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

Compensa iebraucēju apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020

Balta ceļojuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID).

IF ceļojuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO ceļojuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam ceļojuma apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 18.12.2018.

 

Kravu pārvadātāju un ekspeditoru CTA apdrošināšana (CMR)

Balta CMR apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige CMR apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa CMR apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

ERGO CMR apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

 

Būvniecības apdrošināšana (CAR)

Balta būvniecības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Gjensidige būvniecības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa būvniecības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

 

Kravu apdrošināšana

Seesam kravu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa kravas apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Balta nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Seesam nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

IF nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa bērnu Nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020

Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

 

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Gjensidige spec.tehnikas apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

ERGO spec.tehnikas apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID)

Compensa spec.tehnikas apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (IPID) spēkā no 01.07.2020.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka apdrošināšanas veidi un pakalpojumi mainās un tiek papildināti, tāpēc šajā sadaļā pieejamie dokumenti var tikt mainīti.

Par apdrošināšanas segumu un jebkura cita jautājuma gadījumā zvaniet savam apdrošināšanas brokerim.
Būsim pateicīgi, ja norādīsiet uz neprecizitātēm.

 

Pēdējās izmaiņas 08.07.2020.

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv