Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Likumdošana

Informācija mūsu klientiem

Normatīvos aktus, kas regulē Latvijā apdrošināšanas nozari variet atrast šajā sadaļā:

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums
Likuma mērķis ir veicināt klientu interešu aizsardzību, nodrošinot to, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšana ir uzticama, efektīva, droša un stabila, kā arī nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp apdrošināšanas izplatītājiem

Apdrošināšanas līguma likums
Šis likums attiecas uz visiem apdrošināšanas līgumiem (polisēm), ja likumā nav noteikts citādi.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums
Likums nosaka apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, šo pakalpojumu un to sniedzēju tiesisko statusu, kā arī reglamentē pakalpojumu sniedzēju darbību, reorganizācijas pasākumus un likvidāciju.


Latvijā ir vairākas jomas un nozares, kurās paredzēta obligāta apdrošināšana.
Daļa no normatīviem aktiem variet atrast šajā sadaļā:

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums
Likuma mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses un reglamentēt tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem un apdrošinātājiem sakarā ar transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
Noteikumi nosaka būvuzņēmēja un būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limitiem un kārtību.

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi
Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārzemniekiem uzturoties Latvijas teritorijā jāapdrošina veselības apdrošināšana


Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums (zaudējis spēku)
Šis likums no 2019.gada 09.maija aizstāts ar “Apdrošināšanas pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu”.

Likums par apdrošināšanas līgumu (zaudējis spēku)
Šis likums no 2016.gada 01.jūnija ir aizstāts ar “Apdrošināšanas līguma likumu”.

Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums (zaudējis spēku)
Šis likums no 2018.gada  01.jūnija ir aizstāts ar “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu”.

 

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv

Pēdējās izmaiņas 14.05.2019.