Compensa un Seesam pabeigušas apvienošanās procesu

Apdrošināšanas sabiedrības Compensa Vienna Insurance Group un Seesam Insurance ir pabeigušas apvienošanās procesu. No 2020.gada 1.jūlija abas sabiedrības turpinās strādāt kā vienots uzņēmums Compensa Vienna Insurance Group (turpmāk Compensa).

Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Lietuvā, bet Latvijā un Igaunijā ir izveidotas filiāles, kas Latvijā darbosies ar zīmolu “Compensa Vienna Insurance Group”, bet Igaunijā – ar zīmolu “Seesam Insurance” (turpmāk Seesam). Seesam zīmols tiks saglabāts arī veselības apdrošināšanas produktam gan Latvijā, gan arī Lietuvā.

Compensa ir pārņēmusi visus Seesam aktīvus, kā arī tiesības un saistības. Compensa pildīs visas Seesam saistības bez izmaiņām – esošie apdrošināšanas līgumi paliks spēkā saskaņā ar tajos paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Seesam noteikumiem. Latvijas filiāli vadīs Aigars Freimanis.

Compensa un Seesam vienīgais akcionārs ir “Vienna Insurance Group” (VIG), kas jau ir nostiprinājies un ieņemt līderpozīcijas Baltijā ar tiergus daļu 12% un kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomu 171 miljoni eiro (2019.gada dati). Pirms apvienošanās Compensa piederēja 5,8 % tirgus, bet Seesam – 6,4 % tirgus. Pēc apvienošanās uzņēmumā Latvijā strādā 270 darbinieki.

“Compensa Vienna Insurance Group” ir Lietuvā reģistrēta akciju sabiedrība, kas Baltijas valstīs sāka darboties 2016.gadā. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) ir vadošā apdrošināšanas grupa Austrijā, kā arī Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas apvieno aptuveni 50 apdrošināšanas sabiedrības 30 valstīs.