ERGO veselības apdrošinašanas pakalpojumu saņemšana

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (ERGO) informē par veselības apdrošināšanas polises ietvaros saņemamiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā (no 2020.gada 2.aprīļa)

 

ERGO veselības apdrošināšanas šobrīd atbilstoši katra klienta polises nosacījumiem, apdrošināšanas programmā apmaksātajiem pakalpojumiem un noteiktajiem limitiem sedz papildus pakalpojumus:

 

Attālinātas konsultācijas

ERGO apmaksā klientu saņemtās attālinātās konsultācijas, gan telefona konsultācijas, gan dažādās video platformās sniegtās. Tiek apmaksātas atbilstoši reģistrēto ārstniecības iestāžu sniegtās un apdrošināšanas segumā paredzēto speciālistu attālināti sniegtās konsultācijas saskaņā ar programmas nosacījumiem.

Izdevumus par konsultācijām ERGO kompensē pēc konsultācijas saņemšanas un finanšu un medicīniskās dokumentācijas iesniegšanas, kas var būt bankas maksājumu uzdevums ar pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un apdrošinātās personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods). Apdrošināšanas programmā paredzētajos gadījumos ERGO speciālists var lūgt iesniegt papildus informāciju (izrakstu no ambulatorās kartes).

 

Laboratorijas pakalpojumi, medikamentu un optikas apmaksa

Darbu turpina lielākās laboratorijas, tāpat daļa ārstniecības iestāžu turpina apkalpot akūtus pacientus un pacientus ar hroniskām saslimšanām, kuriem nepieciešama uzraudzība.

Darbojas aptiekas, optikas saloni, akūtu situāciju gadījumos ir pieejami zobārstniecības pakalpojumi

 

Sporta pakalpojumi

ERGO saviem klientiem apmaksās sporta nodarbības, kas notikušas attālināti (tiešraidē) sporta kluba vai sertificēta trenera uzraudzībā. Apmaksa tiks veikta pēc maksājumu apliecinošu dokumentu un sporta iestādes izsniegtā atšifrējuma par pakalpojumu saņemšanas datumiem iesniegšanas ERGO.

Sporta pakalpojumi klātienē šobrīd nav saņemami, taču ERGO programmās paredz noteiktu sporta apmeklējumu reižu skaitu gadā un gada limitu. Ja sporta pakalpojumi nav saņemti šajā mēnesī, sporta limits netiek pazaudēts, bet to ir iespējams izmantot nākamajos mēnešos sportojot aktīvāk.

 

Konteksts:
Latvijā no 2020.gada 12.marta ieviesta ārkārtas situācija, kuras laikā noteikti dažādi ierobežojumi, tais skaitā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana (saglabājot tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir dzīvību glābjoši un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību), tai skaitā ierobežot ārstniecības personas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus vairākās ārstniecības iestādēs.

Vairāk par ierobežojumiem ārkārtas situācijās laikā.

 

Par izmaiņām veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanā informēsim.
Ja radušies jeburi jautājumi par šo situāciju, sazinies ar savu apdrošināšanas brokeri vai raksti mums riga@unibrokker.lv.