Compensa Life veselības apdrošināšanas attālināta izmantošana

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle aicina savus klientus ārstniecības iestāžu pakalpojumus izmantot pēc iespējas attālināti

Attālinātās speciālistu konsultācijas

Šobrīd ārstniecības personas aktīvi meklē risinājumus kā konsultēt savus pacientus, izmantojot e-risinājumus: telefona konsultācijas, video konsultācijās u.c.. Lai noskaidrotu kādus risinājumus konkrētā  ārstniecības persona  piedāvā, aicinām sazināties ar ārstniecības iestādi.

Šobrīd pieejamākās:

Docoline- https://doconline.lv/lv/home

Eveselībaspunkts- https://eveselibaspunkts.lv

Pieārsta- https://www.piearsta.lv/

Arī SmartMedical aicina ārstus sniegt pakalpojumus viņu sistēmā – https://smartmedical.lv/jaunumi/aicinam-pieslegt-attalinatas-konsultaciju-iespejas-smartmedical/

Apdrošināšanas atlīdzības

Saņemtie, attālinātie maksas pakalpojumi ārkārtas stāvokļa laikā, tiks apmaksāti atbilstoši katra klienta veselības apdrošināšanas līguma nosacījumiem.

Pieteikumus par saņemtajiem pakalpojumiem kopā ar medicīniskajiem un maksājumus apliecinošajiem dokumentiem un to atšifrējumu aicinām iesniegt Compensa Life mājas lapā, sadaļā E-birojs https://www.compensalife.eu/LV/E.asp vai sūtot uz e-pastu veseliba@compensalife.lv

Atgādinām, ka tie jāiesniedz 90 dienu laikā no maksājuma dokumenta izdošanas datuma.

Apdrošināšanas atlīdzību jautājumos, lūdzu, zvanīt pa tālruni: 67606936 

Jebkuru citu jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt: 67606939, 67606957 vai rakstīt uz e-pastu: info@compensalife.lv

Konteksts:
Latvijā no 2020.gada 12.marta ieviesta ārkārtas situācija, kuras laikā noteikti dažādi ierobežojumi, tais skaitā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana (saglabājot tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir dzīvību glābjoši un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību), tai skaitā ierobežot ārstniecības personas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus vairākās ārstniecības iestādēs.

Vairāk par ierobežojumiem ārkārtas situācijās laikā.

Par izmaiņām veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanā informēsim.
Ja radušies jebkuri jautājumi par šo situāciju, sazinies ar savu apdrošināšanas brokeri vai raksti mums riga@unibrokker.lv.