Izveidots “Apdrošināšanas kompass”, rīks apdrošinātāju darbības rādītāju novērtēšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izveidojusi jaunu, interaktīvu rīku “Apdrošināšanas kompass”, kas ļaus ērtā un vizuāli pārskatāmā veidā iepazīties ar Latvijas apdrošinātāju – apdrošināšanas sabiedrību un ES dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu – svarīgākajiem darbības rādītājiem.

Apdrošināšanas kompass pieejams šeit: http://kompass.fktk.lv/apdrosinasana/

Pašlaik “Apdrošināšanas kompasā”  pieejamā informācija apkopota  par 2018. gada pirmo pusgadu. Šajā periodā Latvijā un ārvalstīs kopumā parakstītās prēmijas  veido vairāk kā 385 milj. eiro, no kā  Latvijā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ir 258 milj. eiro.

Lielāko īpatsvaru veido sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (20,71%) veselības apdrošināšanas (20,28%) un sauszemes transporta apdrošināšana (16,99%).

Informācija apkopota no apdrošinātāju publiskajiem ceturkšņa pārskatiem. Apdrošināšanas sabiedrību rādītāju analīze ir viens no kritērijiem, ko parasti klients ņem vērā, pieņemot lēmumu par apdrošināšanas līguma slēgšanu. Šie rādītāji ir informatīvi un ir jāskata kontekstā ar kopējo apdrošinātāja darbību.

Dati ir aktuāli par situāciju pārskata ceturkšņa pēdējā dienā. Pakalpojuma sniedzēju izvēle paliek katra paša ziņā, izvērtējot arī apdrošinātāja sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību, kā arī apkalpošanas kvalitāti, pakalpojumu komisijas maksu un citus kritērijus.

FKTK regulāri apkopo visu Latvijas apdrošināšanas sabiedrību publisko ceturkšņa pārskatu galvenie finanšu darbības rādītāji, kā arī FKTK iesniegtā informācija par to ES dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu darbības apjomu, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā.

Informācija par apdrošināšanas sabiedrību ceturkšņa pārskatiem pieejama šeit: http://www.fktk.lv/lv/statistika/apdrosinasana/ceturksna-parskati.htmlce

Detalizētu informāciju par darbības rādītājiem var iegūt arī katra apdrošinātāja mājaslapā, kur jābūt publicētiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem un gada pārskatiem.