Latvijas apdrošināšanas tirgus tuprina augt

Kā liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apkopotā informācija, 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, apdrošināšanas tirgus Latvijā audzis par 19% jeb teju piecas reizes vairāk par prognozēto valsts ekonomikas izaugsmi šajā gadā. Būtiska izaugsme vērojama gandrīz visos lielajos apdrošināšanas veidos – veselības, dzīvības, OCTA un KASKO segmentos parakstīto prēmiju apmērs pieaudzis par vairāk nekā 10%.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apjoma:

  1. Veselības apdrošināšana – 52,3 milj. EUR (20,5% no tirgus, +11%)
  2. OCTA – 51,8 milj. EUR (20,3% no tirgus, +54%)
  3. Dzīvības apdrošināšana – 51,7 milj. EUR (20,2% no tirgus, +16%)
  4. KASKO – 43,4 milj. EUR (17% no tirgus, +15%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 30,4 milj. EUR (11,9% no tirgus, +8%)

 Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apjoma:

  1. Dzīvības apdrošināšana – 31,7 milj. EUR (21,8% no tirgus, +1%)
  2. Veselības apdrošināšana – 31,3 milj. EUR (21,5% no tirgus, +3%)
  3. KASKO – 29,1 milj. EUR (20% no tirgus, +7%)
  4. OCTA – 28 milj. EUR (19,2% no tirgus, +15%)
  5. Īpašuma apdrošināšana – 15 milj. EUR (10,3% no tirgus, +29%)

Lielāko tirgus daļu veido veselības apdrošināšana
Lielākais prēmiju apjoms gada pirmajos sešos mēnešos parakstīts veselības apdrošināšanā sasniedzot 52,3 milj. eiro, un tas ir par 11% vairāk nekā pērn šajā periodā. Savukārt atlīdzībās klientiem izmaksāti 31,3 milj. eiro, ierindojot veselības apdrošināšanu otrajā vietā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra.

“Aug pieprasījums gan no valsts, gan privāto uzņēmumu puses, domājot par lojalitātes celšanu apstākļos, kad darbaspēka piesaistīšana un noturēšana prasa arvien lielākas pūles. Kopumā vērojams pieprasījums pēc plašākiem veselības apdrošināšanas polišu segumiem, iekļaujot, piemēram, zobārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī lielākus limitus atsevišķās polises sadaļās. Valsts sektorā diemžēl plašāka seguma polies iegādāt saviem darbiniekiem liedz vairāk nekā 10 gadus vecie likumdošanas noteiktie ierobežojošie limiti,” stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Atlīdzībās visvairāk saņēmuši dzīvības apdrošināšanas klienti
Vislielākais atlīdzību apjoms jeb 31,7 miljoni eiro izmaksāts dzīvības apdrošināšanas klientiem, apliecinot kā uzkrājumu veidošanas, tā arī finansiālā nodrošinājuma tuviniekiem nozīmi.

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 3 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams un BTA Baltic) un 6 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Seesam, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Dzīvības apdrošināšana) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā 2018. gada divos ceturkšņos, salīdzinot ar 2017. gada to pašu periodu. OCTA apdrošināšanas veidā izmantoti LTAB dati.