UNIBROKKER 2015.gadu pabeidz ar apgrozījuma pieaugumu un peļņu

2015.gadā apdrošināšanas brokeru sabiedrība UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING (UNIBROKKER) parakstījusi apdrošināšanas prēmijas EUR 2 083 438 apmērā. Uzņēmuma specializācija ir veselības, īpašuma, transporta, vispārīgās un profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Šajos apdrošināšanas veidos 2015.gadā uzņēmums parakstījis 91% no visām apdrošināšanas prēmijām. Pērn UNIBROKKER turpināja sniegt apdrošināšanas brokeru pakalpojumus ar specializāciju tieši sarežģītu apdrošināšanas darījumu sagatavošanā, apkalpošanā un apdrošināšanas gadījumu noregulēšanā. Šajā gadā uzņēmuma apgrozījums bija EUR 308 863 un lielākā daļa ieņēmumi tika gūti no apdrošināšanas sabiedrību komisiju maksājumi iepriekš minēto apdrošināšanas veidos.

2016.gadā uzņēmums plāno vēl aktīvāk veikt pārdošanas darbu, piesaistīt zinošus speciālistus apdrošināšanas jomā, veikt aktivitātes UNIBROKKER zīmola popularizēšanā, strādāt pie profesionālo zināšanu apguves un darbinieku izglītošanas, kā arī strādāt pie biznesa procesu efektivitātes palielināšanas.

Finanšu pārskats pieejams šeit