Esam jaunā birojā

No 2015.gada 07.decembra UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING  jaunā biroja adrese ir Cēsu iela 31/2 (3. ieeja, 3. stāvs) Rīga, LV-1012.
Tas pats kvartāls, tikai cita ēka.

Citi rekvizīti paliek nemainīgi.

Barons_Kvartals_attels_