Pārrēķina OCTA bonus-malus klases

Kā ik gadu, arī šogad 15.septembrī tiek veikta OCTA apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas BONUS-MALUS risku klašu pārrēķināšana.

Pēc Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem, BONUS-MALUS klase šogad palielinājusies vairāk nekā 350 tūkstošiem autoīpašnieku.
Kopumā augstākajās BONUS-MALUS (7.-17.) klasēs, kurām var tikt piemērota OCTA atlaide, šobrīd ir 884347 autoīpašnieki, savukārt zemākajās (1. – 5.) – 24810 transportlīdzekļu īpašnieki, stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Ja šīgada BONUS-MALUS klašu pārrēķina datus salīdzinām ar pērno gadu, tad varam teikt, ka neapzinīgo autoīpašnieku skaits ar zemākajām BONUS-MALUS klasēm samazinās. Pērn to īpatsvars pret kopējo transportlīdzekļu īpašnieku skaitu bija 2%, bet šogad – 1,87%. Tiesa, jāatzīmē, ka sarucis arī augstāko BONUS-MALUS klasēs ietilpstošo autoīpašnieku īpatsvars – šogad tie ir 66%, pret pērngada 68%. Attiecīgi par nedaudz vairāk nekā 2% pieaudzis sākotnējā – sestajā BONUS-MALUS
klasē ierindoto transportlīdzekļu īpašnieku īpatsvars, skaidro J.Stengrevics.

Priecē, ka par gandrīz desmit tūkstošiem pieaudzis autoīpašnieku skaits augstākajā (17.) BONUSMALUS klasē – 93318 šogad pret 83863 pagājušajā gadā. Salīdzinoši zems saglabājies arī zemākajā (1.) klasē ietilpstošo transportlīdzekļu īpašnieku skaits. Pērn tādi bija 162, bet šogad – 163, informē J.Stengrevics, piebilstot, ka šogad pēc veiktā pārrēķina BONUS-MALUS klase nav mainījusies 755331 autoīpašniekiem.

Ja vērtējam vidējo BONUS-MALUS klasi, tad varam secināt, ka fiziskajām personām tradicionāli ir augstāka nekā juridiskajām. Šogad vidējā BONUS-MALUS klase fiziskajām personām ir 9,48, bet juridiskajām – 8,46. Tāpat, salīdzinot vidējo klasi pa BONUS-MALUS grupām, varam secināt, ka vieglo transportlīdzekļu īpašnieku klase ir vidēji augstāka nekā citu grupu vidējā klase, skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

Veicot BONUS-MALUS klases pārrēķinu, tiek ņemti vērā auto īpašnieku apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem. Galvenie kritēriji ir kopējais apdrošināšanas dienu skaits gadā, kā arī OCTA apdrošināšanas gadījumu skaits, par kuriem veikta atlīdzības izmaksa cietušajai pusei. “BONUSMALUS klases dati lielā mērā nosaka, cik lielu cenu auto īpašnieks maksās par OCTA polisi,” skaidro J.Stengrevics, piebilstot, ka BONUS-MALUS sistēma Latvijā darbojas kopš 2006.gada un ir pilnībā automatizēta , izslēdzot iespējas manipulēt ar datiem.

BONUS-MALUS ir transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA. Sistēma sastāv no 17 riska klasēm:
pazemināta riska jeb bonus klases no 7.-17. (parasti tiek piemērots OCTA cenas samazinājums);
paaugstināta riska jeb malus klases no 1.-5. (parasti tiek piemērota cenas piemaksa),
6.klase jeb sākumklase, kurā automātiski nokļūst tie auto īpašnieki, kas pirmo reizi reģistrējis uz sava vārda transportlīdzekli noteiktā kategorijā un iegādājas OCTA polisi.

Katrs autoīpašnieks LTAB mājas lapā www.ltab.lv var pārbaudīt savu BONUS-MALUS klasi, tai skaitā apdrošināšanas dienu skaitu jeb periodu, uz kādu ir apdrošināts transportlīdzeklis, un apdrošināšanas gadījumu jeb izraisīto CSNg skaitu pēdējo 11 gadu laikā.

* Autoīpašnieks un konkrētas transportlīdzekļu kategorijas pāris (vienam īpašniekam var būt 7 dažādas Bonus-malus klases atbilstoši transportlīdzekļu grupām)