Izveido uzņēmumu UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING

Apdrošināšanas brokeru sabiedrība UNIBROKKER izveido uzņēmumu UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING

Apdrošināšanas brokeru sabiedrība AS „UNIBROKKER” ir izveidojusi jaunu uzņēmumu – apdrošināšanas brokeru sabiedrību UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING (UI&C). UI&C darbosies specializētu apdrošināšanas konsultāciju sniegšanā apdrošināšanas produktu izvēlē un atlīdzību regulēšanas jautājumos, galvenokārt koncentrējoties juridiskām personām un korporatīviem klientiem. Savukārt ABS AS Unibrokker savu darbību koncentrēs uz online un standartizētu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Jaunā uzņēmuma izveidošanas mērķis ir attīstīt un specializēties tieši sarežģītu apdrošināšanas darījumu sagatavošanā, apkalpošanā un apdrošināšanas gadījumu noregulēšanā. Uldis Dzērve, UI&C valdes loceklis: „Kopš Latvija ir atguvusies no globālās recesijas un devusies izaugsmes virzienā, tirgus pieprasa jaunus apdrošināšanas risinājumus, kas tiktu pielāgoti sarežģītu un kombinētu darījumu risku apdrošināšanai. Mūsu komandā darbojas pieredzējuši profesionāļi, kuri spēj un ir gatavi piedāvāt šādus risinājumus. Sadalot darbības virzienus, galvenie ieguvēji būs abu uzņēmumu klienti, kuri saņems fokusētu un tieši uz savām vajadzībām vērstu profesionālu apdrošināšanas brokeru pakalpojumu”.

ABS UI&C komandā šobrīd darbojas 11 pieredzējuši apdrošināšanas brokeri, riska vērtētāji un atlīdzību speciālisti, kas savas zināšanas un prasmes ir attīstījuši vairāk kā 10 gadus strādājot apdrošināšanas nozarē.

Apdrošināšanas tirgus dinamiku nosaka tautsaimniecības procesi valstī. Kopš aizvadītā gada vidus ir apstājies pieprasījuma pieaugums pēc standarta apdrošināšanas pakalpojumiem, ko regulēja kredītiestādes un spēkā esošie normatīvie akti. Krīzes laikā vairumā gadījumu klienti taupīja līdzekļus un izvēlējās minimālus apdrošināmo risku segumus, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nereti noveda pie zaudējumu nepilnīgas atlīdzības. Šobrīd situācija ir mainījusies un klienti daudz rūpīgāk izvērtē apdrošināmos riskus, kas rada nepieciešamību pēc kvalitatīvi jauniem risinājumiem, ko arī gatavojas piedāvāt ABS UI&C.

AS „UNIBROKKER” turpinās attīstīt online apdrošināšanas pakalpojumus interneta vietnē www.manapolise.lv apkalpojot klientus, kuriem svarīgs ir apkalpošanas ātrums, ērtība un cena. Vienlaicīgi abi uzņēmumi turpinās attīstīt Unibrokker zīmolu, kas tā klientiem un sadarbības partneriem ir zināms kā profesionāls un uzticams pakalpojumu sniedzējs. Visi iepriekš noslēgtie apdrošināšanas līgumi ar AS „UNIBROKKER” ir spēkā un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.

  1. gada 12 mēnešos AS Unibrokker parakstīja apdrošināšanas prēmijas 3 717 581 EUR apmērā, kas ir par 17% vairāk nekā tādā pat laika periodā gadu iepriekš.