Tālrunis: +371 67320600E-mail: riga@unibrokker.lv

Likumdošana

Informācija mūsu klientiem

Daļu no normatīviem aktiem, kas regulē Latvijā apdrošināšanas nozari variet atrast šajā sadaļā:

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums
Likums nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību.

Likums par apdrošināšanas līgumu
Šis likums attiecas uz visiem apdrošināšanas līgumiem, ja likumā nav noteikts citādi. Šis likums neattiecas uz valsts sociālo apdrošināšanu, kā arī uz pārapdrošināšanu.

Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums
Likums nosaka apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, šo pakalpojumu un to sniedzēju tiesisko statusu, kā arī reglamentē pakalpojumu sniedzēju darbību, reorganizācijas pasākumus un likvidāciju.

 

Latvijā ir vairākas jomas un nozares, kurās paredzēta obligāta apdrošināšana.
Daļa no normatīviem aktiem variet atrast šajā sadaļā:

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums
Likuma mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses un reglamentēt tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem un apdrošinātājiem sakarā ar transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
Noteikumi nosaka būvuzņēmēja un būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limitiem un kārtību.

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi
Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārzemniekiem uzturoties Latvijas teritorijā jāapdrošina veselības apdrošināšana

 

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv